Webnovelavatar

Read Best Hnhng Novels Online 2021

Hnhng

Sort by
alt

DỊ GIỚI KHÔNG TƯỞNG

Thế giới Athers là thế giới được 4 Chủng Tộc Mạnh Nhất bấy giờ gồm . [ Thần Hủy Diệt Dieon - Quỷ Vương Sainel - Long Chủng Model - Ma Vương Cales ] sau khi cai quản thế giới bốn chủng tộc chia ra và thống trị mỗi hướng của thế giới. Vì là chủng tộc mang sức mạnh to lớn họ áp dụng một lời nguyền dành cho 4 chủng tộc ( cổ nguyền Vĩnh Cửu SARIS ) sức mạnh lời nguyền khiến cho 4 Chủng tộc này sẽ tồn tại vĩnh viễn nhưng đổi lại 4 chủng tộc chỉ tồn tại 3 cá thể duy nhất. sau khi chết sẽ được hồi sinh hoàn toàn nhưng trí nhớ sẽ mất vĩnh viễn và tạo ra bản ngã riêng biệt. dần dần 4 chủng tộc đó được những chủng tộc khác tôn sùng như 4 chủng tộc thống trị thế giới. riêng 4 người đầu tiên lập nên thế giới được gọi là Kẻ Thống Trị Thế Giới.

huytran2002 · Sci-fi
Not enough ratings
alt

Quỷ cỏ

Đây là một loạt các truyện kinh dị do tác giả tự sáng tạo một cuốn tiểu thuyết sẽ gồm nhiều phần nhiều cốt truyện khác nhau.

Nhat_Phi_Lam · Horror&Thriller
Not enough ratings
1