Webnovel

Read Best Grandmother Novels Online 2020

Grandmother

Sort by
Lady Cecilla's Ellyxa

Lady Cecilla's Ellyxa

Isang Lola na gagawin ang lahat, makuha lamang ang nais niya. Tuso at gahaman si Cecilla lalo na sa pera, ayaw niyang umuunti ang perang meron siya at napatunayan na ito ng anak niyang sina Eloisa na nanay ni Ellyxa at si Ronald na tatay naman ni Coreen. Paano kung ang pagiging gahaman at tuso ng kanilang Lola ang magdala sa kanila sa kapahamakan?

BubblyTeaaa · Teen
Not enough ratings
Small Blue Bird

Small Blue Bird

Yvette_Yvette · Fantasy Romance
Not enough ratings
Way Back Days

Way Back Days

Sky_Escape · Teen
Not enough ratings
1