Webnovel

Read Best Gloomy Novels Online 2020

Gloomy

Sort by
Someone Like You (My Special Valentine)

Someone Like You (My Special Valentine)

Tinalikuran ni Andrei ang pag-ibig at ang propesyon dahil sa naiwang responsibilidad ng namaya nitong ama. Isinakripisyo ng binata ang sariling kaligayahan upang makatulong sa nakararami. Ganoon din ang ginawa ni Zaila para sa ikabubuti ng taong kanyang minamahal. Sa kagagawan ng tatay ng dalaga, nagtagpo ang kanilang mga landas. Kapalit ng kalayaan ni Zaila na makapili ng lalaking pakakasalan, kailangan niyang makumbinsi si Andrei na ibenta sa kompanya nila ang property nito na gustong-gusto ng kanyang ama. Note: Available na po sa ebook ang Someone Like You. Just click the link below http://www.ebookware.ph/product/someone-like-you/ Copyright 2018 by Bookware Publishing Corp NOTE: UNEDITED

carmielopezmckay · Contemporary Romance
Not enough ratings
All I Want

All I Want

"Life and death aren't the only way to solve things." Jessie Vauns. A boy who's parents died and is now living with his older brother and sister, but theres a secret lying in between them.

Amora_Cora · Horror&Thriller
Not enough ratings
1