Webnovel.com

Read Best Ginisamyxx Novels Online 2020

Ginisamyxx

Sort by
Beyond the Horizon [COMPLETED]

Beyond the Horizon [COMPLETED]

[COMPLETED] [UNEDITED] Isang babae ang nangangarap na makapunta sa siyudad upang danasin ang buhay na kanyang pinapngarap. Ngunit sa kanyang pagpunta sa siyudad ay siya naman pag-uumpisa ng lahat. Ang buhay niya ay magiging miserable dahil sa mga natuklasan. Matutupad pa kaya niya ang buhay na kanyang pinapangarap kung may natuklasan siyang kasuklam-suklam? 04/29/20

Ginisamyxx · Contemporary Romance
Not enough ratings
1