Webnovel

Read Best Generalfiction Novels Online 2020

Generalfiction

Sort by
The Brave Girl

The Brave Girl

Addison Bartolome is a brave girl who is working as a Pediatrician in the Anderson Medical Center owned by a young man named Tyler John Anderson who happens to be her long lost childhood friend and love. As they meet along the way, there are a lot of unexpected events that they will encounter. Could these unexpected events strengthen their relationship that they have or it will just make it worst for the both of them? A story of a Pediatrician Woman who happens to have a lot of mystery in her life, see and read as to how she faces her problems. TAGLISH PHOTO NOT MINE CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER [The Women Series] michiekelss

michiekelss · Contemporary Romance
Not enough ratings
The Rapist Son

The Rapist Son

"She's a rape victim."

Writeinsilencee · Teen
Not enough ratings
I Was 21, 23, 27

I Was 21, 23, 27

COMPLETED Madalas ay bigo sa kaniyang pag-ibig si Calli kaya naging bunga ni to ang desisyon niyang hindi na siya mag-aasawa pa. Hindi rin kasi sapat ang pagiging lawyer niya upang ipagtanggol ang kaniyang sarili at hanapan ng hustisya ang puso niyang sinaktan. Takot na siyang sumubok ulit matapos ang napakaraming kabiguan partikular noong 21, 23, at 27 taong gulang siya. partikular noong 21, 23, 27 taong gulang siya.

disguisedname · Contemporary Romance
Not enough ratings
The Scars of Dealing with Him (Tagalog)

The Scars of Dealing with Him (Tagalog)

Roxanne Tracy Abella is a college graduate who dream to be a manager of her own café someday. In the daylight she's a waitress, in their breaktime, she always take her time to ready herself para sa interview. Umaasang matatanggap sa mga kompanyang inaaplyan niya at makakuha ng sapat na sahod para sa kapatid nito, pero talagang malupit ang tadhana at hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya kaya sa gabi kahit pagod na pinipilit niyang pumasok sa convenience store na pinagtatrabahuan. Kaya niyang pagsabay sabayin ang lahat magkaroon lamang ng pera para sa pagpapagamot ng nakababatang kapatid niya. In short, she's willing to apply all jobs and take all the risk just to make sure that her sister will survive. Kapit sa patalim ang ginagawa ni Roxanne para lamang sa kapatid kaya kahit ang hindi niya inaasahang papasuking trabaho ay nagawa niya para sa pagpapaopera nito. Ian Octavious Barrameda is a bachelor businessman and a guy who took her freedom in 2 months for the money she wished. They made a deal between them including the do's and dont's kapag nagpapanggap sila. But who have thought that she will fall in love to this guy, just in 2 months? Makakalimutan niya ba ito katulad ng ipinangako sa sarili pagkatapos ng kasunduan sa pagitan nila? Mabubura niya ba ng tuluyan ang mga alaalang nakaukit sa puso at isipan niya? At maiaalis ba nito ang damdaming nabuo nito sa pagitan nilang dalawa?

ivydrafts · Contemporary Romance
Not enough ratings
Intertwined (Book 1)

Intertwined (Book 1)

Si KC, ang mahiyain at sheltered na tagapagmana ng Dostoevsky Group of Companies. Sa murang edad ay nasaksihan niya ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang mga magulang na naging dahilan ng kanyang reclusion at pagtatago ng kanyang sarili sa ibang tao.Si Tin, she's like a breath of fresh air, she loves to paint and express her feelings through that. Sunud-sunuran siya sa kaibigan na si Sandy at napag-utusan na maging tagapagbantay at tagapangalaga ni KC dahil ayaw na ng tito at tita niya na maranasan niya ang isang panibagong trauma.Si Sandy naman, palaban at protective kay Tin at KC. Dominante at agresibo, she'll do what she thinks is good and right, she doesn't conform on what other people say. Like Tin, inatasan din siyang bantayan at pangalagaan si KC, sa hindi nito nalalamanag paraan.Si Nikolai, pinakasikat na singer ng kanyang henerasyon, trying to get the attention and love of his first love so he oblige in doing anything to unmask KC's true identity.Their lives will be intertwined when Sandy would pretend as KC and made love to her boyfriend, Nikolai. Si Nikolai ay magiging kakampi ng mga taong itinatago ang sekreto ng pagkatao ni KC dahil sa awa sa babae at si KC naman ay inaakalang totoong mahal na siya ng lalake. Despite of KC's morals and principles never to have sex before marriage, Nikolai oblige despite of all the hints that he wants to lure her in his bed; she remained pure.But one day to her surprise, she woke up being pregnant! Was she drugged then raped? Bakit wala siyang maalala? Matatanggap pa kaya siya ng kanyang pinakamamahal na si Nikolai?

chweetsie · Contemporary Romance
Not enough ratings
1