Webnovel

Read Best Forteens Novels Online 2020

Forteens

Sort by
Almost Perfect Love Story

Almost Perfect Love Story

Ang buwan ay kay gandang pag masdan. Ang mga bituin sa langit ay hindi nag kulang sa pag kinang. Ang mga ilaw na matatanaw mula sa kapatangan. Ang perpektong pag mamahalan nila Allison at Nathan sa napaka perpektong gabi, doon natapos ang kanilang pag-iibigan. Read the story of Allison Salazar and Nathan Daniel Arcega. And this is their almost perfect love story. @NathaliNicole 2020

DaoistFMmZVg · Teen
Not enough ratings
1