Webnovel

Read Best Flash-fiction Novels Online 2020

Flash-fiction

Sort by
Sa Kailaliman ng Mababaw na Tubig

Sa Kailaliman ng Mababaw na Tubig

Ang Librong ito ay tumatahak sa pang araw-araw na eksena. Ang iba ay hindi pa nakikita ng iyong mata at hindi pa naririnig ng iyong tainga. Sa mababaw na tubig ng mga salita nagtatago ang malalalim na kwento at istorya. Nakakatawa, nakakalungkot, nakakagalit, nakakadiri, nakakalito at nakapangingilabot ang mga kwentong bumubuo sa bawat alon ng mga kwentong ito. Gaya ng galit na dagat na malalakas ang alon na maaari kang dalhin sa pampang o sa ilalim gayon din ang gagawin ng mga dagli na ito.

Heaven_Dream · Realistic Fiction
Not enough ratings
1