Webnovel

Read Best Film Novels Online 2020

Film

Sort by
Rebirth of Coach Football

Rebirth of Coach Football

h

Kazu_Siragama · Olahraga Kompetisi
Not enough ratings
Final Fantasy

Final Fantasy

It was all wrong. Her love for him was selfish and evil. Alam 'yon lahat ni Yohan sa simula palang. But the moment she laid her eyes again to that man, the unwanted emotions she left behind in her young and fragile heart went crashing back to her... but she welcomely embraced it. Again. Kahit na mali. Kahit na may masaktang ibang tao. But reality hits you. Hindi sa lahat ng oras ay papabor sa'yo ang mundo. There are things in life... after you let go of it, you might not get it back. No matter how you try to obtain it again. No matter how hard and keen your efforts are. Maybe because it's now out of your reach, or maybe... the thing you once had was never really intended for you in the first place? Na baka dumaan lang iyon sa buhay mo para turuan ka ng iba't-ibang mahahalagang bagay. It came to a point when she wanted to escape the fleeting past that has been caging her for years. But that means... letting go of the person she had always hoped. And breaking free from the wicked fantasy she had loved to embrace. The first installment of Blacklabel Series.

neinaczr · Teen
Not enough ratings
Lights, Camera, Fall... in Love?

Lights, Camera, Fall... in Love?

Pagtuntong ni Phee ng kolehiyo ay sinunod niya ang gusto niyang maging isang direktor ng isang short film. Lalo pang naging masaya ang college life ni Phee nang pagkatapos ng matagal na panahon, sinabi ni Mark na may gusto na siya kay Phee na labis na hinahangad ng dalaga. Lahat ay umaayon sa kagustuhan ng dalaga. Pero paano kung dumating ang isang lalaking gugulo sa takbo ng kanyang buhay? Makakabuti ba siya o lalong makakasama sa relasyon niya sa kanyang pamilya, kaibigan at sa kanyang kasintahan...

Zenddrick · Teen
Not enough ratings
1