Webnovel.com

Read Best Filipinooriginal Novels Online 2020

Filipinooriginal

Sort by
My Girlfriend is a Genius

My Girlfriend is a Genius

December 16, 2026 nag deklara ang China ng digmaan laban sa Pilipinas dulot ng pagkamatay ng presidente nito sa kamay ng mga Pilipino matapos itong bumisita sa Pilipinas. Dahil sa madugong digmaan ay halos walumpung milyong Pilipino ang namatay dulot ng pangyayari at pagkatapos ng dalawang taong digmaan ay sumuko ang Pilipinas sa pamumuno ni President Drilon. Dahil sa digmaan ay nasakop ng China ang Luzon at Visayas, tanging ang Mindanao na lamang ang natitirang Isla ng Pilipinas. Note: Please support me guys, this is my first work and I am still learning on how to be a good author. I hope you guys will love this and bear with me please ^_^. Thank youuuu~~

LegendaryCatAuthor · War&Military
Not enough ratings
1