Webnovel

Read Best Fern_cano Novels Online 2020

Fern_cano

Sort by
Destiny's Will ( A Compilation of OneShot Stories)

Destiny's Will ( A Compilation of OneShot Stories)

Love. Sobrang daming ibig sabihin ng salitang 'yan. Nakadepende 'yon sa tao. Iba-iba tayo nang pagtingin pagdating sa pag-ibig kaya nga nandiyan ang mga kasabihang, "Love is blind," para sa mga taong walang pakialam sa panlabas na kaanyuan. "Love knows no gender," para sa mga miyembro ng LGBT+ at sa mga taong walang pakialam kung kanino mahuhulog, basta kung sino ang tinitibok ng puso niya, go, wala nang atrasan. "Love knows no age," para sa mga taong bet ang mas matanda o kaya'y mas bata sa kanila. Love really moves in mysterious ways. Kung kailan tayo hindi handa tsaka pa lang darating ang itinadhana sa atin. Kung kailan naman handang-handa na tayo tsaka pa natraffic, 'cause it is destiny's will.

Fern_Cano · Teen
Not enough ratings
1