Webnovel.com

Read Best Fandom Novels Online 2020

Fandom

Sort by
Estella’s Pokèmon Journey

Estella’s Pokèmon Journey

Estella is a journey about a girl traveling the Pokemon World with a Goal of seeing all legendary and mythical Pokémon with her camera. (I suck at this)

ReddyBells · Fantasy Romance
Not enough ratings
The run away that changed my life (Jimin ff)

The run away that changed my life (Jimin ff)

Cristianchimchim95 · Fantasy Romance
Not enough ratings
I Secretly Married my Bias

I Secretly Married my Bias

Paano kung malaman mo na ikakasal ka na pala sa Ultimate Bias mo? Papakasal ka ba? O, papakasal ka? Meet Juniel Navarro. Ang ultimate and number fan (daw) ng AFIXES, isang sikat na KPOP group sa Korea. Ano kayang mangyayari sa buhay kapag nalaman niya na ang ultimate bias niya sa AFFIXES na si Lucian Choi ay bigla na lang makasal sa kanya? ⒸMaevelAnne

MaevelAnne · Teen
Not enough ratings
Random lyrics

Random lyrics

grumps2476 · Teen
Not enough ratings
1