Webnovel

Read Best Fan Novels Online 2020

Fan

Sort by
Daydreaming (Filipino)

Daydreaming (Filipino)

Sort of a cliche love story between a celebrity and one of his fans. ----- Note: Sinulat ko 'to way back in 2012 pa. Kaya pasensiya na ulit sa mga wrong grammars and everything. Hi everything! **If may magbabasa po nito just wanna say that I'm still revising this po. English kasi ang orig eh dumugo ilong ko sa englishan ko doon kaya taglish na lang. :)) Thank you!

Aybeeming · Contemporary Romance
Not enough ratings
My Love For You Is Pure

My Love For You Is Pure

In the world or fans, meeting your idols considered as blessing. In the world or fans, getting the chance to chat with them is rare chance. In the world or fans, able to know them personally, is miracle that happens to one in a million. But, meeting them, chatting with them, becoming friends then being proposed, is only happens in novels or fanfictions. And it all happened to Aroha, in real life. But what will she do? Will she also fall for one of her idols? Or, she will be able to uphold the pure love fans have for their idols? A fan's love is supposed to be purest, it doesn't have any expectations, neither have desire. The only thing it long for is, happiness and success of its idol. So, will she able to void herself from temptation of romantic love, and remain as true loyal fan? let's join Aroha in her journey to unfold events, that led her from an ordinary fan to become the top fan. Or more than a fan...

Swati_Dutta_4139 · Fantasy Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#7: Caught In A Trap

ECLIPSE#7: Caught In A Trap

"Ibibigay ko ang lahat ng nakasanayan mo, ang lahat ng gusto mo. Pinapangako kong higit pa ang kaya kong ibigay sa iyo."

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#8: Captured

ECLIPSE#8: Captured

"Megan! Magco-concert pala ang Eclipse dito bukas! Let's watch it together. I have VIP tickets!" At nakapanood nga si Megan ng anniversary concert. Nang malapit ng matapos ang palabas ay nilapitan siya ng kanyang paboritong miyembro sa grupo na si Lancelot Parker at kinuha nito ang hawak niyang cellphone na gamit niya sa pagkuha ng mga larawan at videos. Ngunit nakabalik na ito't lahat-lahat sa gitna ng stage ay hindi pa rin nito binabalik ang cellphone niya. Oh, no! Will she get her phone or will she get her idol's love shot?

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#5: Adore You

ECLIPSE#5: Adore You

Maru excused herself to the stranger. "Wait," pigil nito. "You don't look okay. Your lips are pale," pansin nito sa labi niya. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang labi. "Must be my nude lipstick," kaila niya. "Excuse me, Sir, pero kailangan ko na pong bumalik sa trababo." Magalang na aniya at inalis ang pagkakahawak nito sa kanyang kaliwang braso. Maging ito ay nagulat na nakahawak pala ito sa kanya. Ngunit bago pa siya makalayo ay tuluyan siyang bumuwal at bumangga sa dibdib nito. Umiikot na ang paningin niya at sigurado siyang hindi na niya kayang lumakad o kumilos mag-isa. Marahas na napamura ang lalaki at naramdaman na lamang niyang umangat ang kanyang mga paa sa sahig. Binuhat na siya nito at hindi na siya nakatanggi pa lalo na nang lumapat ang mukha niya sa matipunong dibdib nito. Hindi rin sinasadyang nasamyo niya ang panlalaking amoy nito na humahalo sa amoy ng alak. "Ang bango mo," wala sa sariling pansin niya rito. Mas lalo niyang binaon ang mukha sa dibdib nito Marahas itong suminghap at bahagyang dumiin ang pagkakahawak sa kanya. "Don't move too much. Baka mahulog ka," matigas ang tinig na sambit nito.

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#3: Worth Fighting

ECLIPSE#3: Worth Fighting

Kinailangang magtrabaho ni Bomme para matustusan ang kanyang pag-aaral. Subalit naging kapalit niyon ay ang unti-unting pagkasira ng kanyang dignidad. Damien came to her life. Nasasaktan siya sa katotohanang isa ito sa mga naniniwala sa kumakalat na balita tungkol sa kanya. Naramdaman na lang niya ang matinding kagustuhang ibahin ang tingin nito sa kanya kaya pinaglaban at pinagtanggol na niya ang sarili sa ibang tao. Kailangang mapaniwala niya ang lalaki dahil 'kung mabibigo siya ay kawawa ang puso niya.

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#6: Chasing Memories

ECLIPSE#6: Chasing Memories

"I will chase every information about him. I will chase even my memories with him."

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#1: Beautiful Flames

ECLIPSE#1: Beautiful Flames

"Don't touch me! I said I won't marry you," Flare said with conviction. "Then I'll take whatever you could give me," malat ang tinig ni Ray nang sambitin ang mga katagang iyon. "Umalis ka na" garalgal ang tinig niya. Inabot ni Ray ang kanyang kamay at pinagsiklop nito ang mga palad nila. Hindi na niya ito naitaboy sa sobrang pagpipigil na hindi lumuha. "Baby, please..." Nang mag-angat siya ng tingin ay lumuluha na si Ray. Her heart couldn't take it. She almost give in. "...don't let me go." pagsusumamo nito. Will she continue to hold on or let her man go?

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
ECLIPSE#2: One And Only

ECLIPSE#2: One And Only

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
the adventures of a kpop fan

the adventures of a kpop fan

what kind of fan are you a broke fan the fan that buys all the merch the secret kpop fan the fan that wants to get all their friends into kpop the fan that watches alot of reaction vids the fan that's always in the comment section the crazy fan who honestly needs to chill (fanwars) cough cough or the fan who is ready to fight at any moment dosen't matter cause i have it all, kpop has a variety of groups as it does fans this book is about them about you about all of us this is the adventures of a kpop fan (if you feel like this describes you comment below each chapter)

anonii_i · Realistic Fiction
Not enough ratings
December's Obsession

December's Obsession

Alaine_Song · Realistic Fiction
Not enough ratings
She's in Between

She's in Between

She's in between is a story of a "silent" fan-girl who once dreamt to meet her no.1 crush in person and be friends with him. Unfortunately, destiny is too playful with her because instead of meeting only her crush, she had a chance to meet all she idolizes and her crush's twin.

BlacklyPastel · Teen
Not enough ratings
Karicha's Baby

Karicha's Baby

Karicha Bael Saige is a teenager who wants a dog. She noticed that having one is better than having a romantic love. Tsaka na raw siya magboboyfriend kapagka alam niya na alagaan ang kanyang sarili at ang dream dog niya na, White Siberian Husky.

SleepingDreamer · Teen
Not enough ratings
1