Webnovel

Read Best Eyes Novels Online 2020

Eyes

Sort by
Seeing You (Taglish)

Seeing You (Taglish)

This is a story of a girl with different eyes from others. She can see right through almost everything. When she look directly into your eyes, malalaman niya kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Pag tumingin siya sa isang equation sa math o di kaya mga test questions, alam niya agad ang sagot. Kaya niya ring malaman ang moves ng kalaban tuwing maglalaro kayo ng chess kaya alam niya kung anong gagalawin niya. Madaming nakikita ang kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng mga nakikita ng ating simpleng mata. Hindi ba ang ganda ng ganyan pero... …paano pag hindi niya makita ang totoong tao sa harapan niya?

Elyaniru · Fantasy Romance
Not enough ratings
Remember Me in Your Heart

Remember Me in Your Heart

After the accident happened a few months ago, Luke can't accept the fact that he lost his sight, but fate decides that she will meet a girl named Ma. Esperanza.

qslmons · Contemporary Romance
Not enough ratings
1