Webnovel

Read Best Exchangestudent Novels Online 2020

Exchangestudent

Sort by
Hello, Seatmate

Hello, Seatmate

Si Tiana Song ay lumaki sa Korea at isa sa kilalang introvert at walang pake’alam sa paligid niya. Isang araw ay nakapasa ito sa isang pagsusulit sa exchange student program na pinipilit lang ng kaniyang dakilang best friend. Ayaw ni Tiana pumunta sa Pilipinas pero biglang nagbago ang isip nito dahil sa isang kondisyon. Akala ni Tiana ay tahimik ang buhay niya sa Pilipinas pero hindi pala dahil sa nakilalang katabi nitong upuan. Isang araw nakilala niya ang isang tao na sobrang ‘opposite’ sa kaniyang ugali. Si Jeydon Perez, isang taong kilalang arogante sa eskwelahan at isang tipikal na bad boy hanggang nagbago ng makilala si Tiana Song. Abangaan..

mingshinxi · Teen
Not enough ratings
The Exchange (Demo)

The Exchange (Demo)

Unpublishing

Heatherri16 · Contemporary Romance
Not enough ratings
1