Webnovel.com

Read Best Ellacris Novels Online 2020

Ellacris

Sort by
The Island Between Us

The Island Between Us

"Pinagtagpo pero hindi itinadhana"Yan ang naisip ni Vanellope na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi sila nagkikita ni Cristoff.Ilang taon na rin ang nakaraan nung huli silang nag usap. Abangan ang kwento ni Vanellope at Cristoff kung pano sila pinagtagpo ulit kahit na magkalayo sila ng pinanggalingan. -Love conquers all,specially Fears. COVER IS NOT MINE.

JMP_beauty · Fantasy Romance
Not enough ratings
1