Webnovel

Read Best Dream sleep answers Novels Online 2020

Dream sleep answers

Sort by
The Opposite Side

The Opposite Side

What if.. What if good is bad? What if bad is good ? What if the right is wrong? What if the wrong is right? What if you'll see the dark in the light? What if you'll see the light in the dark? What if the dark speaks for the truth? What if the light speaks for the lies? What if the dark is the one protecting you and the light is harming you? What if the stealers steal the thing that will harm you and not the things you really treasure? What if everything in this world,everything is the opposite to the truth? Maraming katanungan ang bumabagabag kay Caxandra, mga tanong na walang kabuluhan para sa iba pero sadyang nagpapasakit sa utak niya. Mga tanong na kahit sino ay walang makasagot ng tama. Ano nga ba ang tama? Ano nga ba ang mali? Ang masaktan o maprotektahan? Ano nga ba ang mas maayos? Ang malaman ang lahat o ang manatili na walang kamuwang muwang? Lahat ng ito ay matutuklasan ni Xandra, Iyon ay kung mapupunta siya sa kabila.. Ano nga ba ang meron sa kabilang bahagi? What's so bad about it?? What's in The Opposite Side?

Ellieeee3 ยท Teen
Not enough ratings
1