Webnovel

Read Best Dollhouse Novels Online 2020

Dollhouse

Sort by
KABABALAGHAN- DOLLHOUSE

KABABALAGHAN- DOLLHOUSE

Nagising ang mag kakaibigan sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanila. Lugar na kung saan ay parang gawa sa styrofoam o plastik ang lahat. Walang may buhay ! Lahat ginawa nila upang mahanap ang daan palabas sa subdivision na na kinaroroona nila ngunit paulit-ulit lang silang bumabalik sa pinanggagalingan. Para silang mga laruan na nasa loob ng isang malaking 'DOLL HOUSE' Makaalis pa nga kaya silang mag kakaibigan sa lugar na iyon o habang buhay na silang mananatili sa lugar na iyon, walang totoong pag kain , at walang totoong tao!

cringvargas2 · Realistic Fiction
Not enough ratings
1