Webnovelavatar

Read Best Deweihanluain Novels Online 2021

Deweihanluain

Sort by
alt

REINCARNATION [FILIPINO NOVEL]

Istoryang naisulat sa nakaraan Maari bang dugtungan sa kasalukuyan? Isip ay nalilito Sa tinitibok ng puso Pag-mamahalan ay nasa nakaraan Pwede pa bang matuloy sa kasalukuyan ang pag-iibigan? Sina Shana at Christopher nga ba nang nakaraan? O Sina Calla at Dewei ng kasalukuyan? Pag-iibign na namayapa ay muling mabubuhay Nakaraang Relasyon ay muling mabubuo sa pamamagitan ng......... Reincarnation.

Ezekiel_Nicole ยท Teen
Not enough ratings
1