Webnovelavatar

Read Best Dclngnhnsinh Novels Online 2021

Dclngnhnsinh

Sort by
alt

Méi Zuìhén - Chuyện Kiếp Trước | Tác giả: Vamese

Tên tác phẩm: Méi Zuìhén - Chuyện Kiếp Trước Tác giả: Vamese Ngày ra đời: 02/27/20221 Ngày đăng: 02/28/2021 Tình trạng: Đang lết Thể loại chính: đô thị, hiện đại, dốc lòng nhân sinh, nữ chủ văn,... Warning: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng Webnovel, nghiêm cấm đem đi bất kì nơi đâu mà không có sự cho phép của tác giả. Nếu đem đi mà không xin phép sẽ bị coi là vi phạm bản quyền và không tôn trọng tác giả Warning 2: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, không thích nhìn (đọc), đ*o ai bắt xem" - Brittanya Karma Warning 3: Không cầu bình chọn, chỉ cầu comment, chi tiết hơn là cầu comment văn hóa, mặc dù chê hay khen, nhưng mà hãy là một người có văn hóa, xứng đáng là người Việt Nam, đừng thấy chỗ này chỗ kia không vừa ý rồi bay lên chửi tới chửi tấp. Warning 4: Đây là một câu chuyện bên lề của một tác phẩm khác thế nên nội dung ngắn, không nhiều lắm, cũng đã có sương sương thiết lập từ đầu, cay cú ức chế vì tình tiết nào đó cũng không có ý nghĩa gì đâu nha

Vamese · Realistic Fiction
Not enough ratings
1