Webnovel

Read Best Daydream Novels Online 2020

Daydream

Sort by
A Dream's Escape

A Dream's Escape

A dream reflects a person's heart, but where the heart is, I cannot say. The world full of worlds, daydreams or lucid, all within a series of words to form more worlds, for you, dear reader. A series of stories, all linked together.

lazivir · Realistic Fiction
Not enough ratings
Lunch Time Daydream

Lunch Time Daydream

I wrote this as a nod to Shakespeare's a midsummer night's dream. It's about a girl who stumbles upon a cafe, and she has a magical daydream.

candellakokoro · Fantasy
Not enough ratings
Disastrous Daydream Come True

Disastrous Daydream Come True

Labis nasaktan si Hunter nang makipaghiwalay sa kanya si Ingrid. Handa na sana niya itong pakasalan. Handa na ang lahat, ang babae nalang ang kulang. Ngunit ang hindi niya alam na may mas sasakit pa doon nang matuklasan niyang ang Ama niya ang ipinagpalit sa kanya ni Ingrid. Nakahanap ng pagkakataon si Hunter na makaganti sa babae nang makilala niya ang kapatid ni Ingrid --- si Angela. Walang ibang pangarap si Angela mula pagkabata niya kundi ang makaranas ng love story gaya ng mga sinusulat niyang pocketbooks. All that magical fairy tale is all she dreamed of. Pero walang kaalam alam si Angela na ang Prince Charming pala niya ang wawasak sa magical na mundong meron siya. Paano pa siya makakapagsulat ngayong hindi na niya pinaniniwalaan ang isinusulat niya?

RASSEL · Realistic Fiction
Not enough ratings
1