Webnovel

Read Best Dangers Novels Online 2020

Dangers

Sort by
Angel With A Shotgun

Angel With A Shotgun

Claire Megrez Andromeda Born: January 15, 19xx Died: February 14, 20xx Age: 22 Pinagtaksilan ng matalik na kaibigan. Pinaniwala at ginamit ng tinuring niyang pamilya. Namatay sa kamay ng pinaka-pinagkakatiwalaan at pinaka-mamahal na lalake. Muling nabuhay sa ibang katauhan at baon ang alaala ng dating buhay at katauhan. Ito ang istoryang magdadala sa atin sa isa namang bakbakan. Pagpa-patawad? Pag-ibig? Paghihiganti? Ano ang mangingibaw?

Territorial_WP · Contemporary Romance
Not enough ratings
1