Webnovel

Read Best Crossdresser Novels Online 2020

Crossdresser

Sort by
The Abandoned Princess.

The Abandoned Princess.

Mu Ling Yue just got married but her husband abandoned her on her wedding night. Any woman should feel sad. But why did this one feel the opposite? She earnestly prays that her husband doesn't visit her or like her, dresses up as a guy to do business, earning a reputation as a demon lord, even going as far as shaving off her hair. When he eventually starts to like her, he realizes that there is little or no space for him left in her heart if she had one.

Aewa_Garga · History
Not enough ratings
I'm his twin sister

I'm his twin sister

Bata pa lamang si Xandra Alexia nang maghiwalay ang kanyang magulang. Dinala sya ng kanyang ama sa France at doon na nanirahan. Naiwan sa kanyang ina Ang kambal nyang si Xander Alexis. Isang araw, dahil sa alitan sa kompanya, dinukot si Xander. Nakiusap ang ina ni Xandra na magpanggap sya bilang si Xander upang hindi lalong magkagulo ang kompanya. Sa pagpapanggap nya, marami syang makikilalang tao. Ang mga taong tumulong at nanakit sa kambal nya. Mahahanap nya kaya ang kambal nya?

Kacedeshi_Reizen · Contemporary Romance
Not enough ratings
1