Webnovel

Read Best Copyright Novels Online 2020

Copyright

Sort by
Bloom of Death

Bloom of Death

"Hindi lahat ng taong nasa paligid mo, maaari mo nang pagkatiwalaan. Minsan, yung taong akala mo nasasayo ang katapatan 'yun ang kalaban," naibulong ni Ashley sa hangin bago pumikit at nagpakawala ng malalim na buntong-hininga. Sa pagpikit ng dalaga, kasabay nito ang pagtunog nang isang makinang naka konekta sa kaniya, hudyat na tumigil na ang pag tibok ng puso nito at duon naka patong ang isang itim na rosas. Sa madilim na sulok ng hospital room kung nasasaan si Ashley, nakatago at naka ngisi ang isang tao na buong akala ng lahat ay matagal nang patay. Si Jamie, ang anak-anakan ng baliw na Principal ng Diel Xi Kil University. [If you ever receive a black rose, hide! Before you die!] [This story is currently under revision. I am truly sorry for the errors, I hope you'd understand. Happy reading!] Date started: September 2018 Date finished:

Aaanghel · Teen
Not enough ratings
1