Webnovel.com

Read Best Coldprincess Novels Online 2020

Coldprincess

Sort by
She's a Secret Mafia Queen(Season 1)

She's a Secret Mafia Queen(Season 1)

She's a NERD -YES!! pero sa panlabas na itsura lang siya mukhang nerdy. She's COLD... -YES!! Cold ang personality niya lalo na sa mga hindi niya kilala. Naging ganyan lang ang personality niya noong mamatay ang magulang niya dahil sa isang aksidente nga ba o sinadya dahil lang sa tronong inaasam-asam ng kalaban ng pamilya niya sa Mafia. And She's not a Simple girl. She looks an angel in your eyes but she has a Devil side when she getting mad. So if i were you do not want to see that her devil side because when she looks at you. You're definitely lying down at the ground in a few seconds. Because... "She's a Secret Mafia Queen" Isang babae na nagtatago ng isang katauhan bilang isang nerd sa kanyang pinapasukan na unibersidad pero hindi alam ng lahat na ang babae na ito ay isang Mafia Queen. Simple,mabait,maalalahanin,mapagmahal, lahat ay nasa kanya na pero sa likod ng maamo nitong mukha may nakatago palang sekreto kapag nakasuot na ang kanyang maskara. Marami siyang mga pagmamay ari o yaman sa buong bansa dahil siya ang numero uno na pinaka ubod ng yaman. Siya lang naman din naman ang may ari ng pinapasukan niyang unibersidad ang "ROYALTY UNIVERSITY". Isa itong unibersidad para lamang sa mga anak ng mga mayayaman at mga kilalang tao sa bansa. Pero hindi lang siya basta isang Mafia Queen dahil may tinatago pa itong sekreto na hindi alam ng lahat.

QueenEmalditha · Teen
Not enough ratings
1