Webnovel

Read Best Claircognizance Novels Online 2020

Claircognizance

Sort by
CLAIRS

CLAIRS

Namamayagpag sa buong bansa ang sikat na sikat ngayong radio program na "Midnight Freaks" na inieere tuwing sasapit ang alas dose ng hating gabi, kung saan mapakikinggan ang ibaʼt ibang kuwentong kababalaghang hango sa tunay na buhay. The program consists of four handsome and extraordinary disc jockeys, slash, paranormal investigators who happens to posses the "gifts" of having different psychic abilities...the four major CLAIRS. Ngunit hanggang saan nga ba sila dadalhin ng kanilang hindi pangkaraniwang kakayahan? STRANGE INTERCONNECTED SERIES Copyright 2020 Varkanghel

VArkanghel · Horror&Thriller
Not enough ratings
1