Webnovelavatar

Read Best Chth Novels Online 2021

Chth

Sort by
alt

Thường Nhật Của Nhân Vật Phản Diện

Đây là truyện ta tự viết, hành văn não tàn, không logic. Không ngược! Không ngược! Không ngược! Điều quan trọng phải nói ba lần! Tác giả: Nấm- là ta nha (。・ω・。)ノ♡ Thể loại: Não tàn, phi logic, np, tu tiên thế giới, ngôi thứ nhất, chủ thụ, đam mỹ. Văn án: Ta là cái tiểu nhân vật phản diện. Cả ngày cùng ta sư muội nháo. Nháo đến khiến người khác ghi hận, liền tính ta cũng đi hết theo kịch bản. Nhưng... Vì cái gì bọn nhân vật chính vẫn là biết được ta đây còn sống nha? Liền là nghĩ ta chơi bọn hắn, cừu hận liền theo ta mà chạy... Diễn viên: Phong Hàn Nguyệt | Phối hợp diễn: Các quần công, một số nhân vật khác. Nếu có mang đi, chư vị nên nói cho mỗ tác giả biết. (◍•ᴗ•◍)

Namnho · LGBT+
Not enough ratings
1