Webnovel

Read Best Cheaters Novels Online 2020

Cheaters

Sort by
Cheaters (by JL Soju)

Cheaters (by JL Soju)

Naghiwalay noon sina AVA at ANJO dahil sa kagustuhan ni Ava na makapagtapos sa pag-aaralm At sa paglipas ng maraming taon ay muli silang nagtagpo. Ngunit hindi na pwede ang lahat sa kanilang dalawa. Kapwa sila nakatali na ngunit hindi masaya sa kani-kanilang karelasyon. Si Ava, sinasaktan ng kaniyang asawa. Habang si Anjo naman ay nabubuhay sa pag-aalaga ng asawang may taning ang buhay... Sa muling pagku-krus ng kanilang mga landas, isang pagkakamali ang kanilang magagawa. Tama nga bang magkamali kung sa ngalan naman ito ng pagmamahal?

JL_Soju · Contemporary Romance
Not enough ratings
1