Webnovel

Read Best Chances music singer tattoo Novels Online 2020

Chances music singer tattoo

Sort by
Love and Second Chances

Love and Second Chances

Pinatigas at pinatibay na ng panahon ang dating sugatang puso ni Ynna. Sa ngayon mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mas importanteng bagay sa buhay niya. Pero sadya yatang nanadya ang tadhana nang muling mag-krus ang landas nila ng lalaking nanakit at umiwan sa kanya. Ang isa pang kinaiinisan niya ay para bang hindi malaking kasalanan ang ginawa nito sa kanya noon at tila normal lang na makipagusap sa kanya! Ngayon sisiguraduhin niyang hindi na ito muli pang makakapasok sa puso niyang pilit niyang binuo sa kabila ng maraming hamon ng buhay na naranasan niya. Kahit na sukdulang itago niya ang isang katotohanang naghuhumindig na sa pagmumukha nito. Hinding-hindi as in Never!

Nadia_Lucia · Contemporary Romance
Not enough ratings
1