Webnovel

Read Best Cha eun woo Novels Online 2020

Cha eun woo

Sort by
To Escape Boy's Room (Published In Wattpad)

To Escape Boy's Room (Published In Wattpad)

Naxiel Shan Vance Elpiero Ang nag-iisang babaeng lapastangan na pumasok sa university ng mga lalaki. Ang babaeng kauna-unahang lumabag sa first rule ng pribadong paaralan. GIRLS ARE NOT ALLOWED. Habang tumatagal siya sa school ng mga lalaki ay nahihirapan siyang manatili, ang school na ito kung tawagin ay Venthro Boys University. Gusto niyang tumakas, gusto niyang umalis at magwala. Malas pa sa buhay niya simula ng makasama niya sa dormitory ang tatlong ugok na lalaki na ubod ng yabang, bastardo, adik, snabero, manyak at mahaliparot ngunit mga gwapo. Hindi na niya kaya pang manatili ng matagal sa eskwelahang iyon dahil maaari niyang ikapahamak kapag nanatili pa siya at malaman ang kanyang tunay na sekreto. Para matapos na ang paghihirap niya at makalayo sa kahibangang ito. Ang plano niya ay pagtakas. TO ESCAPE BOY'S ROOM

heypheejaeh · Teen
Not enough ratings
1