Webnovel

Read Best Cerita fiksi Novels Online 2020

Cerita fiksi

Sort by
Aku kupu kupu malam

Aku kupu kupu malam

Aku adalah bella yang terlahir dari keluarga broken home . Semenjak hari itu hidup ku tidak lagi beraturan , aku hidup dengan dunia malam demi menghidupi satu adik ku yang masih tersisa dari keluarga ku . Papa dan Mama ku yang sudah tidak tahu lagi kemana perginya dan meninggalkan kami hidup sebatangkara . Ikuti kisah keluarga ku .

Widii_Widya · Romansa Fantasi
Not enough ratings
sang penguasa lautan

sang penguasa lautan

Atha_Rizqi · Sejarah
Not enough ratings
1