Webnovel

Read Best Carpediem2019 Novels Online 2020

Carpediem2019

Sort by
The CEO and the FUCK BUDDY

The CEO and the FUCK BUDDY

Dyanne Santiago is the youngest CEO in the country. Falling in love with a wrong man made Dyanne change the way how she look about love. He was her first love yet he's the first man to broke her heart into pieces. She became depressed because of what happened. For Dyanne, the only way to make revenge is to make every man she's meeting with, fall for her. Play with their hearts and leave them. Until she met Roah Montes. The bartender/guess buddy who fell in love with Dyanne and made a promise that he will make the woman who makes his heart beat fast, fall for him. But Dyanne never wants to enter in a serious relationship. All she wants is to play with love and make every man feel the pain she had felt. Will Roah accept that she only wants him to be her FUCK BUDDY? What will happen if FATE play with them?

CarpeDiem2019 · Romance
Not enough ratings
GPS Side Story V - Locked

GPS Side Story V - Locked

Description: Kamatayan na lang ang hinihintay ni Arvic Summer noong mga panahong lugmok na lugmok na siya, ngunit hindi niya akalain na dumating ang oras na bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Aaric. Nagpakalayo-layo siya at napadpad sa isang maliit na distrito. Ang Tierra Del Fuego ang lugar na maihahambing mo sa isang patay, walang kakulay kulay at masangsang ang amoy. Lugar na tila sinumpa at puno ng dugo kahit saan ka man lumingon na pinamumunuan ng isang malupit at may pusong bato na si Quillon Demetre, ang Alpha na kalaban ng kabilang distrito na Tierra De Lobo. Nang makita siya ni Quillon, muling nanganib ang kanyang buhay ngunit dahil sa angking kakayahan ni Arvic na tumitig ng diretso sa mata ng Alpha, nagkaroon ng interest ito sa kanya. Ginawa siyang laruan at dito niya higit na naranasan ang hirap at sakit ng katawan na gawa ng Alpha. "Alpha never cry and never beg. Kapag mahina ka, talo ka." Iilan sa mga paniniwala ni Quillon. Hanggang saan kakayanin ni Arvic ang kalupitan nito? Magagawa kaya niyang baguhin ang malupit na Alpha o nanaisin na lamang niya na wakasan ang sariling buhay?

CarpeDiem2019 · History
Not enough ratings
Besties with Benefits

Besties with Benefits

FRANCHESKA DEMETHRI (Cheska) Simple woman... Pure... Never been touch, never been kiss. No boyfriend since birth... Sino nga ba ang makapagtuturo sa kanya na tumungo sa kaligayahan na tinatawag na langit? Ang kanyang bestfriend na si Dyanne nga ba or ang lalaking kanyang napupusuan? May possibility nga ba na ma-fall siya sa dalawa? Same sex and the opposite? Tara na at alamin ang buong kwento ni Cheska Demethri at sabayan siya mula sa kanyang pagngiti, pagtawa, pagluha at sa bawat pananabik niya na matikman ang dulot na kaligayahan na binibigay sa kanya ng dalawang taong may puwang sa kanyang puso. Nagmula sa kwentong aking nalathala ang The CEO and the FUCK BUDDY.

CarpeDiem2019 · LGBT+
Not enough ratings
Raze Mondragon - Pervert Series

Raze Mondragon - Pervert Series

Description A 30 years old half turkish half filipino, RAZE MONDRAGON TIRYAKI was a certified bachelor. First impression, serious and aloof but beware he is arrogant with oozing of sex appeal. A demon and sadist to his playmate. Despite of that characteristics there was a dark side in his past that he wanted to forget. He was straight and decent before when he was in college. After his traumatic incident with his first relationship with his ex-girlfriend sinumpa niya na hindi na siya iibig sa opposite sex until one day he accidentally met this guy na makakapagpabago ng buhay niya. He fell in love with that man. In the end despite of his love for the man, he realized that it was her mother who hurt him in the past. Mahirap man tanggapin dahil sa kauna-unahang pagkakataon na makaharap ang babaeng nagdulot sa kanya ng pait at malalim na pilat pinilit pa rin niya na kaharapin ito alang-alang sa lalaking nagpatino sa kanyang buhay. Tuluyan na kayang mabura ng lalaking pinakamamahal niya ang madilim na pagkatao ni Raze Mondragon gayun nasa paligid lamang nilang dalawa ang babaeng isinumpa niya? Magagawa nga bang patawarin ni Raze Mondragon ang babaeng nanakit sa kanya alang-alang sa anak nitong nagawa niyang mahalin ng husto o manunumbalik lamang ang dating pagmamahal niya para dito? Papaano ang gagawin mo kung ikaw ay torn into the past and present?

CarpeDiem2019 · LGBT+
Not enough ratings
1