Webnovel.com

Read Best Camera Novels Online 2020

Camera

Sort by
Lights, Camera, Fall... in Love?

Lights, Camera, Fall... in Love?

Pagtuntong ni Phee ng kolehiyo ay sinunod niya ang gusto niyang maging isang direktor ng isang short film. Lalo pang naging masaya ang college life ni Phee nang pagkatapos ng matagal na panahon, sinabi ni Mark na may gusto na siya kay Phee na labis na hinahangad ng dalaga. Lahat ay umaayon sa kagustuhan ng dalaga. Pero paano kung dumating ang isang lalaking gugulo sa takbo ng kanyang buhay? Makakabuti ba siya o lalong makakasama sa relasyon niya sa kanyang pamilya, kaibigan at sa kanyang kasintahan...

Zenddrick · Teen
Not enough ratings
After Shot

After Shot

"A Photograph is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know." - Diane Arbus

adriann_tongol · Fantasy
Not enough ratings
1