Webnovel

Read Best Bts fan fiction Novels Online 2020

Bts fan fiction

Sort by
Seven First Kisses

Seven First Kisses

Isang lumang notebook ang natanggap ni Justine galing sa matandang tinulungan niya. Isang hindi ordinaryong notebook na puno ng hiwaga. Notebook, na ibibigay sa'yo ang pinakahihiling mo. Ngunit pa'no kung higit pa sa inaasahan mo ang mangyayari? Kakayanin mo ba? — Inspired from a Korean Drama entitled “Seven First Kisses”.

Juniesus · Fantasy Romance
Not enough ratings
1