Webnovel

Read Best Bruh Novels Online 2020

Bruh

Sort by
The Holy Meme Bible

The Holy Meme Bible

The holy meme Bible created by the Almighty Shrek himself. Basically, I'm translating the bible to meme language. Enjoy!

Gyrr · Realistic Fiction
Not enough ratings
Bruh x69

Bruh x69

Bruh

Kayastor · Realistic Fiction
Not enough ratings
You Can Do It Bruh

You Can Do It Bruh

Ang dating bagay na naging parte ng buhay ko, ay ang bagay na pilit ko nang kinakalimutan.

Siouxion · Teen
Not enough ratings
1