Webnovel

Read Best Brokenhearted Novels Online 2020

Brokenhearted

Sort by
The Gray Guardian

The Gray Guardian

I suck okay? not my art or really universe but my own spin on everything which if your not pervy sorry but some stuff not normally seen involved! So enjoy my own spin on the Destiny universe.

Biazar_Kizer · Video Games
Not enough ratings
Save the Best for Last

Save the Best for Last

Nakipagsaparalan si Amelia na pumasok sa isang malaking kompanya na pag aari ng mga Montego kahit alam niya sa sarili niyang doon ang taong nanakit sa kanya. Lakas loob siya para sa kapakanan ng kanyang anak. Pumunta siya upang magtrabaho hindi maghabol sa taong nanakit sa kanya. Si Lucas Montego isang tao na dedikado sa kanyang trabaho, ngunit ng dumating si Amelia sa buhay niya lalo nagulantang ang kanyang pagkatao dahil parang may kung anong itong dala na laging gumugulo sa isipin niya. Balak niyang tuklasin ang mahiwagang ito. Ngunit sa tuwing lumalapit siya kay Amelia. Tumatakbo ito palayo. Paano niya mapapaamo ang isang katulad ni Amelia na nagsusuklam ito sa kanya

Ashermei_Serbin · Contemporary Romance
Not enough ratings
1