Webnovel.com

Read Best Boyslove m2m bxb possessive Novels Online 2020

Boyslove m2m bxb possessive

Sort by
POSSESSIVE BACHELOR SERIES -ACE ANDERSON

POSSESSIVE BACHELOR SERIES -ACE ANDERSON

SYNOPSIS Ace Anderson also known as the cold hearted blooded king dahil sa wala itong ibang alam gawin kundi ang mag payaman. Walang matanda, walang bata, walang babae pagdating sa negosyo. Kaya naman wala ding nagtatagal sa kanyang nagiging karelasyon. Dahil darating at aalis na lang kapag napagsawaan na niya. Pero paano kung isang araw ay makatanggap na lang siya ng isang notice galing sa kanyang lolo na babawiin nito ang lahat ng mayroon siya kung hindi niya papakasalan ang itinalaga sa kanya na siyang nakapagparebelde ng kanya. Sinubukan niyang alamin ang buong pagkatao ng taong nagustuhan ng lolo niya para sa kanya pero ganun na lang ang doble ng pagrerebelde niya ng malaman na isa palang lalaki ang taong iyon at ang isa pa ay ito ang bago niyang personal assistant. Kaya naman ganun na lang ang naging galit niya dito. Pinaratangan ng kung ano ano? At kung bakit siya ang napili ng kanyang lolo na pakasalan niya? Ano ang ipinakain ng lalaking iyon sa lolo niya at bakit ganun na lang ang kagustuhan nitong ipakasal sila? Saan siya dadalhin ng pagmamatigas sa kanyang lolo? Ano ang gagawin niya? Gugustuhin ba niyang bawiin ng kanyang lolo ang mga negosyong siya na mismo ang nagpalago huwag lang makasal sa lalaking napili nito o papakasalan niya ang lalaki para lang huwag mawala sa kanya ang negosyong karugtong na ng kanyang buhay? Abangan!

Yu_Chen_Xi · others
Not enough ratings
1