Webnovel

Read Best Bookwarepublishing Novels Online 2020

Bookwarepublishing

Sort by
A DARK TEMPTATION (novella/Filipino)

A DARK TEMPTATION (novella/Filipino)

He was a dark temptation. And she was a forbidden fruit he should’ve not tasted in the first place… All Alynna needed was a means of escape. A companion. Takbuhan sa tuwing gusto niyang takasan ang masaklap na drama ng kanyang pamilya. She never minded having a relationship with men who were only after sex. Not until Troy Montejano entered her life. Tall, dark, handsome, and oozing with enigmatic sex appeal—Troy was more than a trouble. Alynna found herself unlocking the doors of his cruel past until she got in too deep and she was marked.

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
NOXIOUS LOVER (novella/Filipino)

NOXIOUS LOVER (novella/Filipino)

All Lianne wanted was a simple life for her and her brother. Ang huling bagay na gugustuhin niyang mangyari ay ang maipit muli sa mundong ginagalawan ni Lance—ang lalaking nanakit sa kanya noon. But when his half-brother, Keaton Villafuerte, asked for her help to distract Lance in order to secure a position, fate seemed to have given her no choice but to accept his offer.

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
Love Me, Jeffrey

Love Me, Jeffrey

“God knows that I didn’t mean to hurt you. I don’t want to hurt you. All I ever wanted is to love you for the rest of my life.” From lovers to best friends. Hindi alam ni Samantha kung bakit siya pumayag sa ganoong sitwasyon. Siya na siguro ang dakilang tanga pagdating sa pag-ibig. Umaasa kasi siya na darating ang araw na mapagtatanto ng binata na sila ang para sa isa’t isa lalo na nang bigyan siya nito ng singsing. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho dahil ibang babae ang nakatakda nitong pakasalan. Ang masakit siya ang maid of honor sa nakatakdang kasal nito. Hindi iyon ang pinangarap niyang gampanan na role sa araw ng kasal nito. Gusto niyang maging bride ng binata. Credits to the owner of the photo ❤️ https://www.pexels.com/photo/art-blur-close-up-colors-580631/ Copyright 2018 by Bookware Publishing Corp. NOTE: UNEDITED

carmielopezmckay · Contemporary Romance
Not enough ratings
THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

“I knew he was trouble but I still chose to play a game with him. Stupid me.” “All you need to do is sleep with him. Just a one night stand.” Iyon ang pabor na hiniling kay Reeze ng pinsang si Martha na para bang nagpapabili lang ito ng suka sa tindahan. Ang gusto nito, ipamigay nang libre ang dangal niya sa ex-fiancee na gusto nitong paghigantihan. But she had no choice but to agree. And the night came. Maayos na sana ang lahat. Nasa kanya ang numero at susi ng kuwartong papasukin niya. Kaunting paglalasing lang at magsisimula na ang maitim nilang plano. Iyon nga lang, nagkandaloko-loko ang lahat… “Anong ginawa mo sa room na ‘yan?” Namimilog ang mga mata ng pinsang nakatingala sa pinto ng kwartong pinanggalingan niya. “Anong klaseng tanong ‘yan? ‘Tapos na ang pinagagawa mo. May nangyari na sa ‘min ng ex-fiancee mo. Happy now?” Inabot niya rito ang video camera. Laglag ang pangang tinignan siya ng pinsan. “What are you saying, Reeze? Hindi naman ‘yan ang kuwarto ni Arthur.” “Huh?” “Room 309. Not 306!” “30—what?” Napanganga siya’t napasinghap nang biglang bumukas ang pinto ng kuwarto sa likuran niya. Nag-slow motion ang ulo niya palingon sa gwapong lalaking nakasandal sa hamba ng pinto, nakasuot ng white robe, at nakakrus ang mga braso. Nakangisi ito. “Thank you for crashing into my room last night. I really enjoyed it.”

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
1