Webnovel

Read Best Black butler Novels Online 2020

Black butler

Sort by
You're mine, my love

You're mine, my love

Izuku was sad and committed suicide. She was reborn in the avatar dimension, with a personal one hell of a butler named Sebastian Mitchell.

xayli · Teen
Not enough ratings
The Phantomhive Manor [Black Butler]

The Phantomhive Manor [Black Butler]

The adventures within the Phantomhive Manor! Featuring the Trancy Household & Twin Ciel’s!

Fake_Ciel · Realistic Fiction
Not enough ratings
The Billionaire Butler

The Billionaire Butler

Kung ikaw ay lumaking mayaman at naghihiga sa salapi, gugustuhin mo pa bang magtrabaho bilang tagasilbi ng isang malditang may kapansanan? Kakayanin mo bang pagtiisan ang masama niyang ugali sa loob ng apat na linggo? Iyan ang sitwasyong pinagdadaanan ng bilyonaryo at police officer na si Grellen Burnett, isang sirena na handang bumuka sa harap ng pinakamamahal niyang boss na si Inspector William Fukuyama. Dahil sa katangahan nito na naging dahilan para pag-pyestahan siya sa social media, napilitan si Grellen na maghanap ng babaeng ihaharap sa kanyang ama within a month to save his heritance. Sa paghahanap niya sa maswerteng dilag ay nagkrus ang landas nila ng negosyanteng si Barbara Durless. Unang kita palang niya sa dalaga ay talagang namangha siya sa kagandahan nito. So Grellen come up with a decision to get her on instant, and the only way to keep touch with Barbara is to apply as her butler. Posible kayang mahulog ang loob ng baklang si Grellen sa katulad ni Barbara na daig pa ang may dalaw kung makapag-taray? "I don't need a month to make you mine, My Lady. Since the day I saw your pretty face, I thought to myself that you're the one." -Grellen Burnett Inspired by: Black Butler (Kuroshitsuji) and The Millionaire Detective - Balance: Unlimited

BlackCarmilla · Martial Arts
Not enough ratings
As Time Goes On - A SebaCiel Story

As Time Goes On - A SebaCiel Story

Ciel Phantomhive is growing older than he ever thought he would as the search for clues to gain his revenge are few and far between. His nightmares become worse in a way he never expected, as the man who has served him hand and foot becomes something so much more.

Cossie66 · Fantasy
Not enough ratings
1