Webnovel

Read Best Beautiful-male-lead Novels Online 2020

Beautiful-male-lead

Sort by
Reincarnated into my Sister's Otome Game?!

Reincarnated into my Sister's Otome Game?!

I was killed in an earthquake and when I wake up, I open my eyes to see that I'm in my sister's Otome game? It turns out that I'm one of the Male Flags. Unfortunately, I have more Destruction Flags than Love Flags and I turn into the last thing I touch during the night. Will I be able to stay alive in the Academy? The art is not mine ^^

ROSE_ · Fantasy
Not enough ratings
Decisions & Possession

Decisions & Possession

Note: I will try to update every other day. So chapters may be short, but there are new ones released rather often. Aaron Léon. Beautiful like an omega, but not. What is he? Beta? Omega? Alpha? No, he is a medical anomaly. What is he? No one can find out. Aaron will do anything to protect his twin sister Sarah, and his omega mother who adopted him and Sarah young, David. Sarah is starting university at the age of 19, but Aaron still has to take one last summer job at a company that focuses on the research of alternative genders, aka omega, alpha, and beta. Its called Searon. Searon is the most dangerous place to be for someone like Aaron, but he needs to pay up so he can protect his sister while attending the same university. But what happens when your world is flipped? When Aaron meets the son of Searon’s CEO, shit hits the fan. Rowan Searon is large, beautiful, dark, and possibly crazy. He may have an inkling as to what Aaron is. But how? Aaron starts to suspect that something dark is happening within the company, something that could answer the questions to what he is... and what the hell Rowan is. What did they do to make Rowan like this to Aaron? A relationship as fragile as eggshells forms between Aaron and Rowan. But when Aaron starts to see differences in himself, when he starts to see his sister in himself, he runs. But what if he can’t get away? WARNING: THIS CONTAINS GRAPHIC TOPICS LIKE MURDER, RAPE, AND MPREG. ITS VERY DARK, BUT ALSO CONTAINS LOVE BETWEEN MALES AND LOVE BETWEEN FEMALES. IF YOU ARE UNCOMFORTABLE WITH ANY OF THIS, PLEASE KNOW THAT I WARNED YOU.

Ellias500 · LGBT+
Not enough ratings
DESTINED FATE: ADVENTURE INTO ANOTHER WORLD(FILIPINO ORIGINAL)

DESTINED FATE: ADVENTURE INTO ANOTHER WORLD(FILIPINO ORIGINAL)

IT IS INSPIRED BY; MOON LOVERS: SCARLET HEART RYEO Ito'y tungkol sa isang Artista na gumagawa ng new project na ang bidang lalaki ay napunta sa sinaunang panahon, tapos after non instead na makipaginuman sya nagtungo na lang sya sa bahay ng kanyang GF at ang araw na iyon ay araw rin ng kanilang aniversary. Unexpectedly nakita nya na mayroong another boy then pinatay niya ito dahil don nadepress sya kaya nagpakalango biglang sumingit sa kanyang isipan ang nakaraan nya ang kanyang kabataan habang nakaupo sa may dagat hawak ang AI Cellphone nyang si Seerie sa may dagat. Then nakarinig sya ng umiiyak na bata tapos pagkalinggon nya nasagitna ng kalsada inignore nya muna then nung marinig nya ang tunog ng isang Track na palapit ay iniligtas nya ito hanggang sa sila'y nagpagulong-gulong pagmulat ng kanyang mata ay nasa ibang mundo na sya. Maihahalintulad mo sa Kasuotan ng sinaunang Koreano na panahon ng Goryeo Dynasty ngunit ang pangalan ng kaharian ay Dal. Tunghayan natin ang magiging kapalaran nya sa mundong iyon at kung makakabalik pa ba sya sa tunay na mundo o hindi! THANK YOU FOR READING THIS BOOK (THANK YOU RIN PO SA MGA MAGBOVOTE/COCOLECT/COMMENT) GOD BLESS EVERYONE! INGAT PO TAYO SA COVID!

Yeoja1Babae2Girl3 · History
Not enough ratings
1