Webnovel

Read Best Batteredwife martyr Novels Online 2020

Batteredwife martyr

Sort by
I'm His Wife

I'm His Wife

Isang babaeng kinulang sa pagmamahal ng magulang, lumalaban nang mag-isa at ang nais lang ay magkaroon ng isang masayang pamilya. Isang lalaki ang nakilala niya't napangasawa, inakala niyang siya ang pupuno sa puso niyang nakulangan ng atensyon at pagmamahal pero hindi ito ang nangyari. Mas sumobra ang hirap at sakit na naramdaman niya habang nakatira siya sa iisang bubong kasama ang lalaking inasahang babago sa kulay itim niyang buhay. ——— Ilang beses kong sinubukang buuin ka dahil alam kong nasira ka ng iba pero patuloy mo lang din akong sinisira't winawasak. Hinahayaan kita sa lahat ng ginagawa mo kahit sobrang hirap at sakit. Bakit hindi mo makitang ako 'yung gustong-gustong bumuo sa 'yo pero ikaw 'tong iba ang gustong gumawa niyon? — The wife. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya makakatiis? I'm your wife! I'm His Wife.

JenyxViolet · Teen
Not enough ratings
1