Webnovel

Read Best Battered wife Novels Online 2020

Battered wife

Sort by
A Wife’s Cry [Tagalog Version]

A Wife’s Cry [Tagalog Version]

Vanessa Perez was a young bride, at 22, when she wed the man of her dreams, Allen Fajardo. The hotel heiress and the airline scion had an arranged marriage; but even after a year together, her husband was still cold and distant. Ito marahil ang nagbigay-daan sa nagawang pagkakamali ni Vanessa—isang pagkakamaling tila hindi makalimutan ni Allen. Ang pangyayaring iyon ang nagdulot ng sunud-sunod na pasakit at kalungkutan sa relasyon ng mag-asawa. Noong una’y wala sa kanilang dalawa ang handang sumuko. Pero ngayon, tila isa sa kanila ay desidido nang bumitaw. Magagawa nga bang patawarin ni Allen si Vanessa? Or is this the chance Vanessa has been waiting for to finally break free from her husband?

barbsgalicia · Realistic Fiction
Not enough ratings
Vengeance in Pain

Vengeance in Pain

BettyFul_Gurl · Teen
Not enough ratings
1