Webnovel.com

Read Best Antisocial Novels Online 2020

Antisocial

Sort by
BLOOM!

BLOOM!

Cha Cha is very much in love with her Sora. A otome game in her computer. Dahil sa pinagdaanan niya noong highschool pa siya, kinulong na niya ang kanyang sarili at ayaw ng lumabas. Ni ayaw niyang makipaghalubilo o kahit pumunta kahit saan dahil ayaw niyang makakita ng mga taong hindi niya kilala. Ng malapit na kasal ng kanyang Kuya Andrew, siya sana ang gagawing maid of honor pero dahil sa takot niya ay tinanggihan niya ito pero tutulong siya sa mga gagawin para sa kasal. Naiintindihan siya nito pero na-dissapointed siya sa kanyabng sarili dahil hindi man niya makikitang ikakasal ang kanyang kuya kaya naman humingi siya ng tulong rito para baguhin ang kanyang sarili para hindi maging takot at haraping ang buhay sa totoong mundo. Pero, mayroon siyang isa malaking problema, dahil ang binigay sa kanya na tulong ng kanyang kuya, ay isang strikto at demonyo na ihahatak siya papuntang impyerno. Ngayon nagsisisi na siya.

leexhian · Contemporary Romance
Not enough ratings
1