Webnovelavatar

Read Best Angelvsdemon Novels Online 2021

Angelvsdemon

Sort by
alt

Bitter Sweet: Precious Sins series(Tagalog)

Isang sulat na nag pabago ng buhay ng ating bida. Nagsimula sa isang papel na nauwi sa 'di maipaliwanag na mga bagay bagay, puno ng misteryo at malayo sa naka sanayan nating buhay. °°° Hindi nito alam na sa pag pasok niya sa eskwelahan na malayo sa kaniyang kinalakihan ay masisimulan niyang makilala ang kaniyang tunay na sarili na ilan taong pinagkait sa kaniya. °°° Celena Sanchez. Isang simpleng estudyante na nais lamang ay makapag tapos ng kaniyang pagaaral dahil nais nitong tulungan ang kaniyang nakakatandang kapatid dahil siya lamang mag isa ang tumataguyod sa kanilang tatlong magkakapatid. °°° °°°°°° DISCLAIMER: Names, characters, places and incidents are either a product of the author's imagination or use in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or dead, events or business are entirely coincidental.

TriggerSeverity · Fantasy Romance
Not enough ratings
1