Webnovelavatar

Read Best Alters Novels Online 2021

Alters

Sort by
alt

D.I.D

Isang babae ang pinagkaitan ng magandang buhay. Lumaking hindi kilala ang magulang, walang gustong makipag kaibigan, at inaalispusta ng kung sino man. Dahil sa hindi niya kayang lumaban para sa sarili niya, hindi niya alam, nakabuo siya ng halimaw kung saan lahat ng hindi niya kayang gawin, ay sila ang gumagawa. Subaybayan ang storya ni Dianne at kilalanin pa natin ang dalawang halimaw na kanyang tinatago.

saturiano_ ยท Contemporary Romance
Not enough ratings
1