Webnovel

Read Best Alternative universe Novels Online 2020

Alternative universe

Sort by
How To Become a Superstar

How To Become a Superstar

How to become a superstar? First of all, you need to inherit the memories of another "you" from a parallel world, the rest is easy! Follow Kay, a 19-year-old boy who has been received the memories and experiences of another older "Kay" from a whole different world. In this parallel world, the entertainment industry is diverse and creative, unlike your's world. With all this knowledge he will build his road to greatness and become the biggest superstar from all time. *** Illustration Cover by – tt @yaku_000

ChildishPatriarch · Magical Realism
4.64
Nightmare moon and Jordan eagle: the nightmare that ends nightmares

Nightmare moon and Jordan eagle: the nightmare that ends nightmares

Xander_Aguilar · Fantasy Romance
Not enough ratings
Virtual Feelings

Virtual Feelings

Virtual Feelings Description RPW- Role Playing World. Ilan na nga ba ang nakakaalam ng mga salitang ‘yan? Mga terminong pamilyar ngunit bago. Mga salitang naririnig ng magkakahiwalay, ngunit ngayo’y magkakasama. RPW, RPA, CRP, BRP, GRP, AU at iba pa. Lahat ng ito ay bago para kay Ara. ‘Ni hindi niya alam kahit ang salitang dummy account sa sobrang ‘pagkahilig’ niya sa mga social platforms. Hanggang sa kulitin siya ng kaniyang bestfriend na buin ang katauhan na Sunny Somni, isang alternative universe (au) writer na biglang sumikat sa buong RPW dahil sa mga kakaibang kwento, simula pag-ibig, hanggang sa mga komplikadong fantasy stories. Simula ng magkaroon ng pangalan, sa virtual world, dumagsa ang nais makipag-virtual rs sa kaniyang katauhan, o pakikipagrelasyon. Ngunit kailanman, sinoman, wala siyang pinatulan. Kahit anong kantyaw ng kaibigan niya sa kaniyang subukan ito. Hanggang sa makilala niya ang isang IC wattpad character na si Corvan de la Rosellevienne, na siyang babago sa kaniyang tunay na mundo, at buhay sa internet.

SCRoyalty · Teen
Not enough ratings
Terraverse: Origins

Terraverse: Origins

This is a book, introducing a Origin of a Universe, created by Lexxy (Main Character). That have a great power called . This is a history, of a little hero, that, from nothing, creates his universe, of friends, and adventures.

LeonRDG · Fantasy
Not enough ratings
1