Webnovel

Read Best Adventure fantasy story-fic Novels Online 2020

Adventure fantasy story-fic

Sort by
The Realm Of Spiritual Gods

The Realm Of Spiritual Gods

Ang nobelang ito ay patungkol sa isang binatang napunta sa mundo ng mga diyos at diyosa ng spiritwal. Sya ay mahimbing na natutulog noon ng biglang may tumunog na napaka lakas at lumiwanag ang buong paligid. Nagising na lamang sya sa isang lugar na may mga damo at mga puno. Marami ding mga paro paro at mga nilalang na bago sa kanyang paningin. Ang mga nilalang naman na iyon ay hindi naman mukhang mapanganib para sa kanya. Mahanap nya kaya ang tunay na kapayapaan sa ibayong mundo? ano kaya ang nag hihintay sa kanya roon? Malalaman natin kung patuloy nating susubaybayan ang kwento ni Gerofeloh

Kenjiro_Fuji2 · Fantasy
Not enough ratings
1