Webnovel

Read Best Adultfiction Novels Online 2020

Adultfiction

Sort by
I Was 21, 23, 27

I Was 21, 23, 27

COMPLETED Madalas ay bigo sa kaniyang pag-ibig si Calli kaya naging bunga ni to ang desisyon niyang hindi na siya mag-aasawa pa. Hindi rin kasi sapat ang pagiging lawyer niya upang ipagtanggol ang kaniyang sarili at hanapan ng hustisya ang puso niyang sinaktan. Takot na siyang sumubok ulit matapos ang napakaraming kabiguan partikular noong 21, 23, at 27 taong gulang siya. partikular noong 21, 23, 27 taong gulang siya.

disguisedname · Contemporary Romance
Not enough ratings
When Love Begins in MONTE CARLO

When Love Begins in MONTE CARLO

Cassandra, She was sweet, warm and kind. Marco Yousef, He was cold, cruel and powerful Something happened in Monte Carlo... Love, Lust and Power How two people from different worlds meet? Will their be a happy ever after despite what happened in the past? Dark secrets, passion and crime "You weren't supposed to walk away. You left me. That's the worse thing you ever did. We will die together" - Marco Yousef

CatherineHart_19 · Contemporary Romance
Not enough ratings
1