Webnovel

Read Best Adara Novels Online 2020

Adara

Sort by
Rahasia Sang Malam

Rahasia Sang Malam

Adara adalah seorang anak perdana menteri di sebuah kerajaan pada abad pertengahan. Seorang gadis yang terpelihara segala kehormatan dirinya, tak pernah seorang lelaki pun melihat wajahnya kecuali ayah dan kakak lelakinya dan juga beberapa pelayan rumahnya. Kabar kecantikan rupa dan akhlaknya menyebar dari para keluarga terdekat hingga para pelayan lalu tersebar hingga ke pelosok negri. "Putri Adara, kecantikannya bak rembulan, meneduhkan setiap mata yang memandang," begitulah kabar tentang dirinya. Namun, ketika cinta datang menyapanya bahkan kepada orang yang tak terduga, apa jadinya?

LunaMoth · Romansa Historis
Not enough ratings
1