Webnovelavatar

Review Detail of GroundShaker in Blood Creed

Review detail

GroundShaker
GroundShakerLv51yrGroundShaker

Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai Kabhi kabhi apun ko lag tha hai ki nawazuddin gay hai

alt

Blood Creed

Biako

Liked by 13 people

LIKE

Replies3

khansubhan070
khansubhan070Lv4khansubhan070

Kya h ye? 😅

Parthdua42
Parthdua42Lv3Parthdua42

Aur apun ko lagta hai ke thare ko usse pyaar hai

Navdeep1992
Navdeep1992Lv5Navdeep1992

LOL