Webnovelavatar
Worlds and Chaos Book

novel - Magical Realism

Worlds and Chaos

jilib480

Ongoing · 14.5K Views

Synopsis

Ang Divine Realm, isang realm na pinamumunuan ng malalakas at magigiting na mga indibiduwal na mayroong kakayahang paslangin ang milyong-milyong mga nilalang sa isang kumpas lamang ng kamay nila. Tinatawag silang mga True Descendants of Heaven na kayang abutin ang pinakadulo ng Cultivation Level. Sinasabing sila ang pinakamalakas na mga personalidad na namumuno sa buong Divine Realm. Kung sa tingin ng iba ay dahil sa mga Royal Bloods na nag-eexist ay walang sigalot na nangyayari at agawan sa pwesto ay nagkakamali sila ng inaakala. Nagkaroon ng kakaibang alitan ang mga tao dito, malakas man o mahihina, maharlika man o mahihirap. Lahat ng bagay dito ay ekstraordinaryo ngunit wag kang magpapaloko za iyong nakikita. Kakambal ng kapangyarihan ang mga kasamaan. Ang mga labanan, patayan, digmaan at mga nakakakilabot na mga krimen ay nangyayari na parang normal na lamang. Kung tingin mo natatapos ay napakaganda ng mundong ito ay nagkakamali ka. Ngunit paano na lamang kung mayroong malaking pagbabago ang mangyayari at mas hayagan ang mga kasamaang nangyayari sa mundong ito. KAPANGYARIHAN!, KAPANGYARIHAN! KAPANGYARIHAN! Yan ang sigaw ng lahat, mapa-Royal Bloods man o hindi. Mandirigma man o hindi. Ang mga mapanlinlang na kaanyuan at kasuotan ng mga nilalang ay hindi basehan. Lakas ang siyang tunay na namamayani at hindi ang walang kwentang adhikain ng mabubuti. Kabutihan laban sa kabutihan, Kasamaan laban sa kasamaan. Lahat ng emosyon ay siyang ilalabas ngunit paano kung ang kinakailangan ay lakas. Makukuha kayang mapasakamay ito ng nilalang na pinapangarap ito?! Makukuha kaya ang hangarin ng bawat isang lumakas kapalit ng pagtataksil sa tunay na kapatiran?! Paano kung ang pagsilang sa isang nilalang sa isang lugar ang nagsisimula ng walaang hanggang kaguluhan sa Divine Realm?! Magtatagumpay kaya ang kabutihan sa kasamaang dulot ng nilalang na ito?! Paano kung ang puso nito ay puno ng kasamaan?! Paano kung nakatanim na sa buong katauhan nito ang pagkapoot?! Sino kaya ang magpapalaya sa kaniya mula sa pait ng nakaraan?! Magagawa kaya niyang magbago o magiging alipin siya ng kasamaan ng mundong itong ginawa lamang miserable ang kaniyang buhay sa natural na sistema ng buhay?! ... I saw a light, but that light is not a light because its a light of red, like a red pool. Later on, I understand MASSACRE, A TOTAL ANNIHILATION of the place where I belong. Who did this to us?! I am just a weak blind prince that turns into a Evil Prince. Together with my left defective eye, I shall return them into the ashes and all of you will wait for my wrath! -Luciouss Luxx Vermontt (True Annihilator)